Regulamin SJK

Każdy uczestnik zajęć w SJK zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu SJK i zachowania czystości na sali ćwiczeń i w szatni.

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Kursy jogi

 1. Osoby, bez doświadczenia w praktyce jogi, rozpoczynające naukę w SJk uczestniczą na zajęćach Starter, zajęcia dla początkujących.
 2. Udział w zajęciach grup karnetowanych SJk można rozpocząć w dowolnym momencie.
 3. Warunkiem podjęcia praktyki na zajęciach grupy zaawansowanej jest przynajmniej 12 miesięcy regularnej praktyki jogi .
 4. W zajęciach grupy dla pań w ciąży mogą uczestniczyć osoby od 12 tygodnia ciąży, których ciąża przebiega bez powikłań – po konsultacji z lekarzem.
 5. O każdorazowej planowanej zmianie rodzaju grupy należy informować SJK.
 6. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę rodzaju grupy przez uczestnika zajęć.

Opłaty

 1. W wypadku rezygnacji z karnetu po dacie jego rozpoczęcia opłata nie jest zwracana, chyba że przyczyną rezygnacji jest ujawnienie się zdrowotnych przeciwskazań do praktyki jogi.
 2. Przed każdymi zajęciami grup karnetowanych należy uiścić opłatę jednorazową, wykupić karnet miesięczny, okazać zakupiony wcześniej karnet w recepcji lub przedstawić kartę (Multisport, Fit Profit, OK-System) uprawniającą do udziału w zajęciach.
 3. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia (termin ważności).
 4. W wypadku, gdy osoba nie wykorzysta wszystkich zajęć opłaconych w karnecie z przyczyn leżących po jej stronie, może je dodać do kolejnego karnetu, o ile: kolejny karnet zostanie wykupiony w terminie nie przekraczającym tygodnia od terminu ważności poprzedniego, w okresie ważności kolejnego karnetu po wykorzystaniu wszystkich wykupionych w jego ramach wejść zmieszczą się dodatkowe wejścia do odrobienia. Niewykorzystane wejścia z poprzedniego miesiąca nie są przenoszone po raz drugi na kolejny (np. ze stycznia na marzec).
 5. Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy SJK do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.
 6. Na wszystkich zajęciach – za wyjątkiem indywidualnych sesji terapeutycznych – w SJK akceptowane są karty Multi Sport, Fit Profit i OK-System. Karta Multi Sport i Fit Profit upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach nie dłuższych niż 60min. W wypadku zajęć dłuższych niż 60 min. konieczna jest dopłata 10 zł. za każdorazowe zajęcia. Odrębne zasady regulują korzystanie z kart OK-System.

Zalecenia dla ćwiczących

 1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji również powinny powiadomić o tym prowadzącego.
 2. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 1 godz. po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 3. Ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 4. Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
 5. Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem. Osoby spóźnione więcej niż 5 min. nie będą wpuszczane na salę.
 6. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.
 7. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 8. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 9. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 10. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów o niezbyt mocnych zapachach.
 11. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 12. Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie na zajęcia ręcznika do osuszania ciała.
 13. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.

§§§

 1. Uczestnicy korzystają z usług SJK na własną odpowiedzialność.
 2. SJK nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. Okrycia wierzchnie oraz obuwie prosimy wnosić do szatni. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące pracy SJK mogą być składane pisemnie w recepcji lub wysyłane pocztą elektroniczną na adres:
 4. SJK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.GODZ. OTWARCIA
Pon. - Pt.: 16:30 - 20:00
Sobota: 9:00 - 12:00

ADRES
Stargard, ul. Źródlana 1
(vis a vis hotel "Mały Młyn")

TELEFON

+48 503 993 925